Disclaimer

Disclaimer
Op het gebruik van deze website (www.papercreations.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en deze tekst te hebben aanvaard.
Gebruik van informatie
Studio PaperCreations streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Studio PaperCreations niet in voor de volledigheid, juistheid of actualliteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Studio PaperCreations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op de website en evenmin voor het goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Studio PaperCreations en de gebruiker van de website ontstaan.
E-mail
Studio PaperCreations garandeert niet dat e-mails die aan Studio PaperCreations worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Studio PaperCreations te corresponderen, accepteert u dit risico.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Stuio PaperCreations zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd worden, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Studio PaperCreations daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.